Faaliyet Alanları

 


Ticaret Hukuku ve Şirket Yönetimi


Büromuz anonim şirketler, limited şirketler, irtibat büroları ve şubelerin kurulmasında, ticaret sicili ve vergi daireleri nezdindeki kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, birleşme ve devralmalar, sözleşmelerin oluşturulması, yeniden yapılandırma, tür değişiklikleri ve şirketlerin tasfiyesinde, temsil ve ilzam yetkililerinin atanmasında, görevden alınmasında ve buna benzer kurumsal yönetim hizmetlerinde en iyi hukuki desteği sunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine, ortaklara ve özel kurumsal komitelere ihtiyaç duydukları kurumsal konularda yılların tecrübesi ile rehberlik etmekte ve hizmet vermekteyiz. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu nezdinde yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının ve gerekli dokümanların hazırlanmasının gerçekleştirilmesi, yeniden yapılandırma süreçlerine destek verilmesi, teknik iflas, iflas ve aciz hali de dahil olmak üzere sermaye artırımı ve azaltımı konularında da danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


Banka ve Finans


Büromuz bankacılık işlemleri, kredi sözleşmeleri ve teminatlandırma konularında yapılandırma, danışmanlık ve sözleşme hazırlama hizmetleri vermektedir. Bu alanda teminatlar da dahil olmak üzere kredi dokümantasyonlarına ilişkin hukuki görüşler düzenlenmektedir.


Sözleşmeler Hukuku


Mevzuatın elverdiği her alanda sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, incelenmesi ve gözden geçirilmesi, sona erdirilmesi, yorumlanması ile birlikte sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarla ilgili hukuki görüş verilmesi alanlarında hizmet vermekteyiz.


İş Hukuku


İş hukukuyla ilgili olarak, müvekkil şirketlere işe alım, işten çıkarma, iş sözleşmeleri, ikale sözleşmelerinin hazırlanması, iş güvenliğinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, iş davalarının takibi gibi iş hukukunun konusu olabilecek her alanda hizmet sunmaktayız.


İcra ve İflas Hukuku


Toydemir&Tumen Hukuk Bürosu alacaklı ya da borçlu sıfatıyla icra veya iflas takiplerine taraf olan müvekkillerimize İcra İflas Hukukuna ilişkin her türlü hizmeti sağlayarak çıkarlarını korumaktadır.


Davalar


Faaliyet alanımıza giren konulardaki davaların açılması, açılan davaların takibi ve sonlandırılmasını gerçekleştirmekte, gerektirdiği takdirde icra ve iflas süreçlerini de uygulamaktayız.


Spor Hukuku


Sporcular, spor kulüpleri, federasyonlar, sponsorlar gibi birçok aktörü bulunan spor hukuku alanında sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, ulusal mahkeme ve federasyonlar nezdinde temsil ve uluslararası spor arabuluculuk/tahkim gibi spor hukukunu ilgilendiren alanlarda hizmet vermekteyiz.


Tüketici Hukuku


Tüketicilere, satıcı ve sağlayıcılara, tüketici hukukundan çıkabilecek ihtilaflar konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Ayrıca, tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların azaltılması amacıyla tüketici hukukuna ilişkin güncel gelişmeler hakkında müvekkilleri düzenli olarak bilgilendirmekteyiz.


Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku


Şahıs ve tüzel kişilere (yerli ve yabancı) gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz.


Rekabet Hukuku


Büromuz rekabet hukuku alanında aşağı dikey ve yatay anlaşmalar, pazar paylaşımı, fiyat belirleme, izne tabi birleşme ve devralmalar konuları da dahil olmak üzere rekabet hukuku ve politikası hakkında müvekkillerine hukuki danışmanlık vermektedir. Ayrıca müvekkil firmalarca yapılan sözleşmelerin rekabet hukuku açısından gözden geçirilmesi ve firma davranışlarının herhangi bir cezai işleme neden olmayacak şekilde rekabet kuralları içinde olmasına dair hukuki görüş vermektedir.


Aile Hukuk


Türk ve yabancı gerçek kişilere aile hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.


Bilişim Hukuku


Bilişim suçları, kişisel verilerin korunması, internet alan adlarından kaynaklı uyuşmazlıklar, sosyal medya hukuku alanları başta olmak üzere bilişim hukuku ile ilgili danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermekteyiz.


Tahkim


Büromuz zaman ve maliyet etkilerini dikkate alarak ulusal ve uluslararası tahkim kurumları nezdinde müvekkillerini temsil eder.