Ekibimiz


Av. Mehmet Sait TOYDEMİR
Kurucu Ortak
1948 – 2020

Avukat Mehmet Sait TOYDEMİR, Fransız Saint-Joseph Lisesinden mezun olduktan sonra eğitimini İsviçre’de Fribourg Hukuk Fakültesinde tamamlamış ardından 1977 yılında İstanbul Barosuna kaydolmuştur. Avukat Toydemir Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Meslek hayatına büyük bir Türk Bankası’nda toplu iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere iş hukuku alanında çalışmaya başlamış; müteakiben iki Türk bankası ve bir sigorta şirketinde şirket avukatı olarak çalışmıştır. 40 yıllık meslek hayatının 14 yılını, tanınmış bir hukuk bürosunda, yabancı yatırımlar, sözleşmeler, tahkim, şirketler hukuku konuları ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde çalışarak geçirmiştir.

Ayrıca özelleştirme ve krediler, yapılandırılmış finansman ve sözleşmeler konularında danışmanlık yapmış ve bu konuda ilgili danışmanlar ile ilişkileri yürütmüştür. TÜPRAŞ ve POAŞ’ın ilk özelleştirmesi sırasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın danışmanlığını yapmıştır. Otomotiv ve sigorta sektöründe şirket birleşmelerinde yer almış, 4 bankanın ve sayısız yabancı ve yerli şirketin kuruluş işlemlerini yürütmüş ayrıca telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren yabancı ve yerli firmalara hukuk danışmanlığı yapmış, ağırlıklı ticari olmak üzere, fikri mülkiyet, iş hukuku dahil olmak üzere çok sayıda dava kazanmış, yabancı bankaların alacakları ile ilgili olarak sulh anlaşmaları akdetmiş, Uluslararası Tahkim’ de takip ettiği her üç dava müvekkilleri lehine sonuçlanmış, rekabet kurulu başvuruları müspet neticelenmiştir.

Çalışma alanları: Şirketler, Ticaret Hukuku, Banka ve Finans, Rekabet, İş Hukuku, Dava, İcra ve İflas, Tüketici Hukuku, Uluslararası Tahkim, Spor Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Çevre ve Gayrimenkul Hukuku.


Av. Osman Fikret TÜMEN
Kurucu Ortak
ftumen@toydemir-tumen.av.tr

Avukat Osman Fikret Tümen, Fransız Saint-Joseph Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1977 yılında bitirmiştir. 1984 yılında İstanbul Barosuna kaydolan Fikret Tümen İngilizce ve Fransızca bilmektedir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku kürsüsünde asistan olarak görev yapan Fikret Tümen, bu görevi esnasında Milano Üniversitesi ve akademik çalışmaları için Avrupa Konseyi bursu ile Paris Üniversitesi II’ye devam etmiştir. Bunun ardından 18 yıl süre ile Osmanlı Bankası Hukuk İşlerini yönetmiş ve aynı zamanda Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürmüş, Osmanlı Bankası’nın hukuki niteliğinin değiştirilmesi, Körfezbank ile Osmanlı Bankası’nın birleşmesinde çalışmış, Hazine, Krediler, Saklama ve Sözleşmeler konusunda hukuki görüşler vermiş ve Türkiye’de ve Lüksemburg’da Şube açılışlarını yönetmiş, Banka temsilcisi olarak toplu iş görüşmelerine katılmış ve bankacılara hukuk konusunda eğitim vermiştir. Ayrıca banka işlemleri, krediler, yapılandırılmış finansman ve sözleşmeler konusunda görüş vermiş, geniş bir hukuk ekibi ile dış danışmanları yönetmiştir.

Şirketler Hukuku alanında şirket kuruluşları, şirket genel sekreterlik işleri, şirket birleşmesi, devralmalar ve pay devirleri konusunda çeşitli çalışmalar yapmış, şirketlerin sözleşmelerinin incelenmesi, düzeltilmesi ve gerektiğinde bunlarla ilgili hukuki görüş verilmesi de dahil olmak üzere bankacılık ile ilgili çeşitli sözleşmeler, kredi anlaşmaları, teminatlandırma, bunlarla ilgili hukuki görüşlerin verilmesi gibi konularda danışmanlık görevini sürdürmektedir. Halen Türkiye’deki birçok ulusal ve yabancı banka ve şirkete her türlü hukuki hizmeti vermektedir.

Çok sayıda Delcredere, Hermes, COFACE, OEKB, EGAP, Slovak Exim ve SERV işlemlerinin teminatlandırılmasında çalışmış ve bu hususta hukuki görüşler vermiştir.

Çalışma alanları: Banka ve Finans, Ticaret Hukuku, Şirketler, İş Hukuku, Sözleşmeler, Tüketici Hukuku, Özelleştirme, Birleşme ve Devralmalar, İcra ve İflas ve Gayrimenkul Hukuku.


Av. Melis Şeremet BÜYÜKÇELEN
Ortak
mseremet@toydemir-tumen.av.tr

Avukat Melis Şeremet BÜYÜKÇELEN, Saint-Michel Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans 1. Dönemini bitirmiştir. 2005 yılında İstanbul Barosuna kabul edilmiştir (2008 yılından Temmuz 2009’a kadar Muğla Barosu’nda kayıtlı olarak çalışmıştır). İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Kariyerine İstanbul’da, Sözleşmeler Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında çalışarak başlamıştır. Ayrıca Fikri Mülkiyet Hukuku, Tüketici, İş, Rekabet, Şirketler, Dava takip, birleşme ve devralmalar konularında çalışmıştır. İnşaat Sözleşmeleri ve Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) ile ilgili makalesi İstanbul Barosu Dergisi’nde yayınlanmıştır. Türkiye’de gayrimenkul alımları doğrultusunda 100’den fazla İngiliz vatandaşını temsil etmektedir. Emlak bürolarına, gayrimenkul geliştirme şirketlerine ve yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çalışma alanları: Gayrimenkul ve İnşaat, Sözleşmeler, Fikri Mülkiyet, İş Hukuku, Rekabet, Şirketler Hukuku, Dava, Birleşme ve Devralmalar, Aile Hukuku.


Melek GÜVEN
Avukat Yardımcısı
mguven@toydemir-tumen.av.tr

Melek GÜVEN, İstanbul Adalet Meslek Okulu mezunu olup Hukuk Bürosunun kuruluşundan bu yana Avukat Yardımcısı olarak hizmet vermektedir.